İnşaat malzemesi nedir ?

Bir bölgenin veya bir yerleşim yerinin gelişmesi, hayat standartlarının yükselmesi ve güzelleşmesi amacıyla kurulan bina, köprü, yol, tünel, baraj gibi yapıların  inşaatında kullanılan  her türlü malzemelere inşaat malzemeleri denir. İnşaatın türüne göre inşaatta kullanılacak inşaat malzemeleri de değişkenlik göstermektedir. 

İnşaat sürecindeki en önemli görevlerden biri de planlı bir şekilde inşaat malzemeleri seçimidir. Ayrıca inşaat malzemelerinin yapım sürecine başlamadan belirlenmesi ve ihtiyaç duyulacak miktarda temin edilmesi gerekir. Bu nedenle özellikle  inşaatın sorunsuz bir şekilde ilerlemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Malzemenin kalitesi, adedi, ebadı, üretici firmanın ismi vb. operasyonların düzgün belirlenmesi gerekir. Özellikle malzemenin fiyatı ve performansı konuları için inşaatçının etkin araştırma yapması veya yaptırması gerekir.

Kaba yapı malzemelerinin yetkinliğini ve uygunluğunu belirleyen hususlar Bayındırlık Bakanlığı Genel teknik Şartnamelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Bu doğrultuda biz de malzeme seçiminize yardımcı olmak amacıyla sizin için her inşaatta bulunması gereken kaba yapı malzemelerini sıralamak istedik.

Kaba inşaat malzemeleri nelerdir