beton nedir?Beton nedir?

Beton; Agrega (kum, çakıl, kırma taş, mıcır), su katkı maddeleri ve bağlayıcı olarak çimentonun uygun oranlarda ve homojen olarak karıştırılıp yoğurulması ile oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil verilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan kullanımı çok yaygın olan bir yapı malzemesidir.

 

Çimento nedir?

Çimento, ana hammaddeleri kalkerle kil olan ve mineral parçalarını (kum, çakıl, tuğla, briket ..vs.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir.

Agrega nedir?

Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı  agregadır.

Hazır beton nedir?

Bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen malzemelerin, beton santralinde veya kuru sistemlerde trans-mikserlerde karıştırılmasıyla üretilen ve tüketiciye “taze beton” olarak teslim edilen betona “Hazır Beton” denir.

Hazır Beton ülkemizde ilk olarak 1970’li yıllarda kullanılmaya başlanmasına rağmen üretimin gerçek anlamda başlaması 1990’lı yılların başlarında, üretimin yaygınlaşması ise 2000’li yılların başında olmuştur. Günümüzde elle beton dökümü yok denecek kadar azdır. Hazır Beton teknolojisi o kadar yaygınlaşmıştır ki neredeyse her ilçemizde en az bir beton santrali bulunmaktadır. Hazır betonun yaygınlaşmasının yanı sıra ülkemizde beton üretimi de son yıllarda inşaat sektörünün büyümesine paralel olarak artmıştır. Sektörde üretim miktarları artmış ve 2009 yılından itibaren Avrupa’da en yüksek üretim yapan ülke haline gelmiştir.

Beton, inşaat sektöründe, oldukça yaygın şekilde kullanılmakta olan bir yapı malzemesidir. Beton malzemesi Barajlar, tüneller, tren yolları, viyadükler, köprüler, yollar, bariyerler, kanal, bina,  ve pek çok çeşitli yapının inşaatında kullanılmaktadır. Ayrıca beton, taşıyıcı bir inşaat elemanı olmasının yanı sıra, dekoratif bir malzeme olarak da ortaya çıkmaktadır. 

Agrega nedir?

Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı  agregadır.

Hazır beton nedir?

Bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen malzemelerin, beton santralinde veya kuru sistemlerde trans-mikserlerde karıştırılmasıyla üretilen ve tüketiciye “taze beton” olarak teslim edilen betona “Hazır Beton” denir.

Hazır Beton ülkemizde ilk olarak 1970’li yıllarda kullanılmaya başlanmasına rağmen üretimin gerçek anlamda başlaması 1990’lı yılların başlarında, üretimin yaygınlaşması ise 2000’li yılların başında olmuştur. Günümüzde elle beton dökümü yok denecek kadar azdır. Hazır Beton teknolojisi o kadar yaygınlaşmıştır ki neredeyse her ilçemizde en az bir beton santrali bulunmaktadır. Hazır betonun yaygınlaşmasının yanı sıra ülkemizde beton üretimi de son yıllarda inşaat sektörünün büyümesine paralel olarak artmıştır. Sektörde üretim miktarları artmış ve 2009 yılından itibaren Avrupa’da en yüksek üretim yapan ülke haline gelmiştir.

Beton, inşaat sektöründe, oldukça yaygın şekilde kullanılmakta olan bir yapı malzemesidir. Beton malzemesi Barajlar, tüneller, tren yolları, viyadükler, köprüler, yollar, bariyerler, kanal, bina,  ve pek çok çeşitli yapının inşaatında kullanılmaktadır. Ayrıca beton, taşıyıcı bir inşaat elemanı olmasının yanı sıra, dekoratif bir malzeme olarak da ortaya çıkmaktadır.